Συμβόλαια Υποστήριξης

  • Συμβόλαια Υποστήριξης Εργασίας και Ανταλλακτικών
  • Συμβόλαια Επέκτασης Εγγύησης Κατασκευαστή
  • Συμβόλαια Προαγοράς Ωρών Εργασίας Μηχανικού ή τεχνικού (20, 30 ή 50 ωρών)
  • Συμβόλαια Μηνιαίας Εκχώρησης Τεχνικού
  • Συμβόλαια Τηλεφωνικής Υποστήριξης software
  • Αποκλειστικό τηλεφωνικό κέντρο (Call Center) εξυπηρέτησης συμβολαίων

Loading