Κέντρο Επισκευών

 • Επισκευές παντός τύπου εξοπλισμού πληροφορικής (Notebook, Netbook, PC, κτλ.)
 • Τεχνικός έλεγχος και διάγνωση προβλήματος εξοπλισμού
 • Πωλήσεις αυθεντικών ανταλλακτικών και αναλώσιμων
 • Επεκτάσεις Εγγυήσεων

 Υποστήριξη on call

 • Επίλυση προβλημάτων στο Hardware και στο Software
 • Εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας νέου Η/Υ
 • Εγκατάσταση περιφερειακής συσκευής (Εκτυπωτή, scanner, TV tuner κλπ)
 • Εγκατάσταση  / Αναβάθμιση / Επανεγκατάσταση Windows
 • Εγκατάσταση σύνδεσης Internet
 • Παραμετροποίηση Γονικού Ελέγχου
 • Ασφάλεια οικιακού ασύρματου δικτύου

Συμβόλαια Υποστήριξης

 • Συμβόλαια Υποστήριξης Εργασίας και Ανταλλακτικών
 • Συμβόλαια Υποστήριξης με συγκεκριμένα SLA
 • Συμβόλαια Επέκτασης Εγγύησης Κατασκευαστή
 • Συμβόλαια Προαγοράς Ωρών Εργασίας Μηχανικού ή τεχνικού (20, 30 ή 50 ωρών)
 • Συμβόλαια Τηλεφωνικής Υποστήριξης software
 • Αποκλειστικό τηλεφωνικό κέντρο (Call Center) εξυπηρέτησης συμβολαίων

Τηλεφωνική Υποστήριξη εξοπλισμού

Επαγγελματικές Υπηρεσίες

 • Εγκατάσταση   / Μετεγκατάσταση Εξοπλισμού
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικών πακέτων
 • Υπηρεσία Αναβάθμισης Εξοπλισμού
 • Υπηρεσία Ενοικίασης Εξοπλισμού

 Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

 • Technical Consulting
 • Outsourcing
 • Remote Support
 • Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Σύνολο επισκέψεων 657 , Σημερινές επισκέψεις 2